Het loopt gruwelijk uit de hand met die bloemenrand!

En dat is nou nét de bedoeling. Ooit begonnen in 2018, met 1 gemeente (Lochem), 10 boeren en 5
kilometer zonnebloemen. Inmiddels uitgegroeid tot een project met ruim 100 deelnemers in 6
gemeenten die door de inzet van 5 loonwerkbedrijven vorig jaar de aanleg van 50 kilometer
bloemenlint realiseerden. Meerkeuze bloemenlint nog wel. Alleen zonnebloemen die mee gehakseld
kunnen worden bij de oogst of een rand zonnebloemen met bijenmengsel die tot
maart het jaar erop blijft staan.

Een mens zou bijkans bang worden van een dergelijke professionele aanpak. Of enthousiast. En we
hopen eigenlijk op het laatste. Dus doe (weer) mee en verenig het nuttige met het aangename. Want
misschien passen die bloemenranden nou net op de bufferstroken die dit jaar verplicht worden. Of
wordt aanleg ervan opgenomen in FoqusPlanet of een ander duurzaamheidsprogramma.

De inzet van loonwerkers is hierboven al genoemd; het vermelden van sponsors kan natuurlijk niet
uitblijven. Immers, voor niets gaat de zon(nebloem) op. Het zijn er maar liefst 302, dus we gaan ze
niet allemaal noemen.

Maar voor een eerste indruk: dank aan TPSolar, Mepal, INNODEEN, Slootsmid, Rotary Club Berkel,
Arriva, Klimaatfonds, ForFarmers, Fysio De Boer en de Jonge, Woodbrooke Barchem en deelnemende
gemeenten voor jullie bijdrage!