Achtergrond

Elk project start met een goed idee én ruimte om te experimenteren!

We zijn blij dat we inmiddels meerdere jaren ervaring hebben met de teelt van zonnebloemlinten en het betrekken van belangstellenden. Dit geeft ons de mogelijkheid om het zonnebloemlint steeds weider door de Achterhoek te verspreiden.

Start van de Pilot

In 2018 is het project gestart vanuit een lokale LTO afdeling waar enkele boeren met elkaar het idee kregen om iets te gaan doen met zonnebloemen. De Innovatie Coöperatie heeft dit idee opgepakt en met subsidie van de gemeente Lochem is er een start gemaakt.Tijdens het eerste pilot jaar namen 10 boeren deel en dat leverde een lint van 5 kilometer zonnebloemen op.  

In 2019 is het projecttrekkers stokje overgenomen door ‘t Onderholt en zijn we opgeschaald naar maar liefst 45 agrariërs die samen 25 kilometer zonnebloemen hebben gerealiseerd.

In 2020 is er onderzoek gedaan naar onkruidbeheersing en teeltwijze. Hier is een rapport over verschenen: Zonnebloemen voor boer, bij en burger. Daarnaast heeft het adviesbureau Eelerwoude samen met de betrokken imkers, boeren en burgers gewerkt aan een biodiversiteitsonderzoek. De bevindingen hiervan zijn te lezen in het rapport 'Onderzoek zonnebloemranden'.

Vervolg

De pilot was de afgelopen vier jaar zo succesvol dat we hier een vervolg aan willen geven. Om de betrokkenheid van mensen te vergroten kunnen zij hier vanaf nu financieel in participeren in de vorm van crowdfunding. ‘’Doe mee en realiseer een zonnebloemlint in Lochem’’. Al vanaf € 6,00 kunnen burgers het komende jaar genieten van zonnebloemen langs het maisperceel. 

Ervaringen die afgelopen jaren zijn opgedaan kunnen worden ingezet in andere regio’s, zoals in de gemeente Bronkhorst. Vanaf 2020 kunnen agrariërs meedoen met zonnebloemen langs hun mais. 

Ons streven voor de natuur

In 2020 hebben we 33 km aan zonnebloemlint kunnen realiseren; 16,5 km in de gemeente Lochem en 16,5 km in de gemeente Bronckhorst.

In 2021 was dat ruim 32 km; 14,5 km in de gemeente Lochem en ruim 11 in de gemeente Bronckhorst en de Gemeente Berkelland is gestart met 6 km.

In 2022 werd er bijna 50 km aan lint gerealiseerd in de 6 gemeenten, Lochem, Bronckhorst, Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en Aalten.

Na de ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan, willen wij de jaren 2023 en 2024 benutten om de laatste gemeenten in de achterhoek aangesloten te krijgen bij het zonnebloemlint. Ons streven is om in 2024 100 kilometer te zaaien in de hele Achterhoek. Helpt u mee dit te realiseren?