Achtergrond

Elk project start met een goed idee én ruimte om te experimenteren!

Daarom zijn we blij dat we vier pilot-jaren achter de rug hebben; ruimte om te kijken wat werkt en wat niet. Samen onderzoeken en van daaruit opschalen.

Start van de Pilot

In 2018 is het project gestart vanuit een lokale LTO afdeling waar enkele boeren met elkaar het idee kregen om iets te gaan doen met zonnebloemen. De Innovatie Coöperatie heeft dit idee opgepakt en met subsidie van de gemeente Lochem is er een start gemaakt.Tijdens het eerste pilot jaar namen 10 boeren deel en dat leverde een lint van 5 kilometer zonnebloemen op.  

In 2019 is het projecttrekkers stokje overgenomen door ‘t Onderholt en zijn we opgeschaald naar maar liefst 45 agrariërs die samen 25 kilometer zonnebloemen hebben gerealiseerd.

In 2020 is er onderzoek gedaan naar onkruidbeheersing en teeltwijze. Hier is een rapport over verschenen: Zonnebloemen voor boer, bij en burger. Daarnaast heeft het adviesbureau Eelerwoude samen met de betrokken imkers, boeren en burgers gewerkt aan een biodiversiteitsonderzoek. De bevindingen hiervan zijn te lezen in het rapport 'Onderzoek zonnebloemranden'.

Vervolg

De pilot was de afgelopen vier jaar zo succesvol dat we hier een vervolg aan willen geven. Om de betrokkenheid van mensen te vergroten kunnen zij hier vanaf nu financieel in participeren in de vorm van crowdfunding. ‘’Doe mee en realiseer een zonnebloemlint in Lochem’’. Al vanaf € 6,00 kunnen burgers het komende jaar genieten van zonnebloemen langs het maisperceel. 

Ervaringen die afgelopen jaren zijn opgedaan kunnen worden ingezet in andere regio’s, zoals in de gemeente Bronkhorst. Vanaf 2020 kunnen agrariërs meedoen met zonnebloemen langs hun mais. 

Ons streven voor de natuur

In 2020 hebben we 33 km aan zonnebloemlint kunnen realisteren; 16,5 km in de gemeente Lochem en 16,5 km in de gemeente Bronckhorst.

In 2021 was dat ruim 26 km; 14,5 km in de gemeente Lochem en 11,6 in de gemeente Bronckhorst.

Dit jaar streven we naar 35 km zonnebloemlint. Helpt u mee dit te realiseren?